logo_aip

Instrukcje

Dowiedz się jak używać Webflow

Instrukcje

Wystawianie korekty faktury

Aby wystawić korektę faktury, należy kliknąć w wybraną fakturę, a następnie z menu po prawej stronie wybrać opcję „Wystaw fakturę korygującą”. W nowym oknie należy wybrać powód korekty oraz wprowadzić poprawne dane. Operację zatwierdzamy przyciskiem „dodaj fakturę”.

 

 

 

Wystawianie faktury zaliczkowej

Aby wystawić fakturę zaliczkową, klikamy z menu „sprzedaż” wybieramy pole „dodaj fakturę sprzedażową” a następnie „zmień na zaliczkę”. W głównym oknie programu wpisujemy szczegóły transakcji oraz jej całościową kwotę, a w miejscu „wpłacona zaliczka” – kwotę zaliczki. Operację zatwierdzamy przyciskiem „dodaj fakturę”.  Gdy chcemy wystawić kolejną fakturę zaliczkową do tej samej transakcji, klikamy w wystawioną fakturę i wybieramy „dodaj kolejną zaliczkę”. W przypadku, gdy jest to faktura końcowa, klikamy „wystaw fakturę końcową”.

 

Wystawione faktury zaliczkowe znajdziemy w menu „sprzedaż” w zakładce „zaliczki”.

 

 

Konfiguracja automatycznej wysyłki faktury na wskazany adres e-mail

Aby przypisać automatyczną wysyłkę faktur do konkretnego kontrahenta, należy w menu „kontrahenci” wprowadzić dane nowego kontrahenta lub edytować już istniejące. W polu „e-mail” należy wpisać adres mailowy, na który będzie wysyłana faktura, wybierając obok opcję „faktura”. Gdy do danego kontrahenta chcemy przypisać większą ilość faktur, pod miejscem na adres e-mail, klikamy opcję „dodaj kolejny e-mail”. Operację zatwierdzamy, klikając przycisk „zmień kontrahenta”.

 

 

Zmiana danych firmy

Aby zmienić dane firmy, należy wejść w zakładkę „moje konto” i tutaj edytować istniejące już dane. Operację należy zatwierdzić przyciskiem „zapisz zmiany”.

 

 

 

 

Zmiana loginu i hasła

Aby zmienić login lub hasło należy wejść w zakładkę „moje konto”, kliknąć po prawej stronie w pole „zmień dane użytkownika lub hasło” i w nowym oknie edytować istniejące dane. Operację należy zatwierdzić przyciskiem „zapisz zmiany”.

 

 

 

Wystawianie noty korygującej

Aby wystawić notę korygującą, należy otworzyć interesującą nas fakturę kosztową oraz z menu po prawej stronie wybrać opcję „wystaw notę korygującą”. W nowym oknie korygujemy odpowiednie dane, a całą operację zatwierdzamy przyciskiem „dodaj notę”.

 

Wystawianie faktur w obcej walucie

Aby wystawić fakturę w walucie obcej, należy z menu „faktury” kliknąć przycisk „wystaw fakturę sprzedażową”. W nowym oknie w zakładce „waluty” trzeba wskazać interesującą nas walutę.

 

 

 

Wystawianie faktur dwujęzycznych

Aby wystawić fakturę polsko-angielską, należy z menu „sprzedaż” kliknąć przycisk „dodaj fakturę sprzedażową”. W nowym oknie w zakładce „wersja językowa” trzeba wskazać interesującą nas wersję językową faktury.

 

Wystawianie faktury kosztowej

Aby dodać koszt, należy przejść do menu "koszty" i kliknąć przycisk "dodaj koszt". W nowym oknie trzeba uzupełnić niezbędne dane (numer dokumentu, sprzedawca, wartość netto). Operację zatwierdzamy przeciskiem "dodaj dokument".

 

 

 

 

Dodawanie towarów i usług

Aby dodać nowy towar lub usługę, należy przejść do zakładki "towary i usługi" i wypełnić niezbędne pola w prawej stronie okna ( nazwa towaru/usługi, rodzaj, sztuk, cenę, stawkę podatkową, etc.). Operację zatwierdzamy przyciskiem "dodaj towar/usługę".

 

Dodawanie nowego kontrahenta

Aby dodać nowego kontrahenta, należy przejść do zakładki "kontrahenci". Tutaj, należy wybrać przycisk "dodaj firmę", gdy chcemy dodać firmę lub "dodaj osobę", jeśli chcemy dodać osobę. W nowym oknie uzupełniamy niezbędne dane, a następnie klikamy "dodaj kontrahenta".

 

Zmiana statusu faktur

Aby zmienić status faktur, należy najechać kursorem myszy z prawej strony listy faktur i wybrać odpowiedni status: "niezapłacona" lub "zapłacono".

 

Wysyłanie faktury wprost z systemu

Aby wysłać fakturę wprost z systemu na wskazany adres e-mail, należy wejść w wybraną fakturę, następnie z menu po prawej stronie wybrać "wyślij PDF", po czym wpisać adres e-mail kontrahenta, ewentualnie treść wiadomości, a na końcu wcisnąć przycisk "wyślij fakturę".

 

 

 

Zmiana podatku VAT dla wielu towarów lub usług równocześnie

Aby zmienić wartość podatku VAT dla wielu towarów lub usług równocześnie, należy wejść w zakładkę „towary i usługi”, zaznaczyć wybrane towary i usługi, a następnie kliknąć w pole „zmień VAT”, wskazując interesującą nas wartość podatku. Na koniec wybieramy, czy przy wskazanych towarach lub usługach zachować cenę netto, czy brutto, klikając odpowiednio „zachowaj cenę netto” lub „zachowaj cenę brutto”. Operację zatwierdzamy przyciskiem „zmień VAT”.

 

 

Zmiana serii numeracji faktur

Aby zmienić serię numeracji faktur, należy wejść w zakładkę „oddziały”, kliknąć w „serie numeracji”, a następnie „zmień”. Tutaj wskazujemy numerację, która nam najbardziej odpowiada lub samodzielnie określamy serię numeracji, klikając „zaawansowany”. Jeśli chcemy, możemy również prowadzić odrębną numerację dla faktur krajowych i zagranicznych, odpowiednio zaznaczając pola „faktury krajowe”, „faktury zagraniczne” lub „faktury krajowe i zagraniczne”. Operację zatwierdzamy przyciskiem „zmień serię numeracji”.

 

 

 

Dodawanie rabatu

Aby dodać rabat, należy z menu "sprzedaż" wybrać przycisk "dodaj fakturę sprzedażową". W nowym oknie należy uzupełnić niezbędne dane do wystawienia faktury, a w polu "rabat" wpisać procentową wartość naliczonego rabatu". Operację zatwierdzamy przyciskiem "dodaj fakturę".

 

 

 

 

Tworzenie dokumentów cyklicznych

Aby zaplanować wystawianie dokumentów cyklicznych, tworzonych automatycznie co pewien okres, należy z menu "sprzedaż" kliknąć "dodaj fakturę sprzedażową". W nowym oknie należy wypełnić niezbędne dane kontrahenta, a następnie przejść do "zaplanuj wystawienie dokumentów". Tutaj definiujemy częstotliwość wystawiania dokumentów cyklicznych, a całą operację zatwierdzamy zielonym przyciskiem "dodaj fakturę". Listę zaplanowanych dokumentów możemy podejrzeć w zakładce "sprzedaż" - "zaplanowane".